2007. december 31., hétfő

2008-at írunk!

Rating:★★★★★
Category:Other

BUÉK MIndenkinek!"Hogy boldog lehess, 3 kincset keress: Higgy, remélj, szeress. Hozzon az új év örömből végtelent, szeretetből önzetlent, sikereket mit csak lehet!"


"Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon,- ki elindult, az haladjon."


"Eldöcögött már az ó-év szekere, Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele. Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve, Búját-baját felejtsük el örökre. Asztalunkon mindig legyen friss kenyér, Jó anyámnak mosoly legyen két szemén. S a Jó Isten, kit félünk és imádunk, Áldja meg két szent kezével családunk."


"Dicsértessék a jó Isten Krisztus! Angyal szál az égből, ruhája hófehér csillagokon lépdel, míg a földre le ér. Jobbjában az új év, még fátyol borítja, de az ó esztendőnek készen már a sírja. Angyal édes angyal, lebbencsd föl a fátylat, hogy az új esztendőben ne érjen sok bánat. Hozz reánk örömet, áldást, békességet, hogy melegebben süssön a nap a házunk felett".


"Adjon Isten minden jót, Vegye el mind a nem jót! Mitől félünk mentsen meg, Amit várunk legyen meg Ez ÚJ ESZTENDŐBEN!"Adjék Isten minden jót,
öt-hat tyúkot, jó tojót!
Hízott disznót, sok hurkát,
tele pincét, kamarát,
sonkát, kolbászt, szalonnát,
gond ne bántsa a gazdát!
Adjék Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést,
békesség és szeretet
töltse meg a szívetek
ebben az új évben!

2007. december 28., péntek

BUÉK, MINDENKINEK!B orongós napok tűnjetek tova
O kkal szomorú ne legyél soha
L épteid kísérje töretlen szerencse
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő

É vek ha múltok, ha elszálltok napok
V idámságot, örömet számolatlan adjatok
E lfusson most az óévnek malaca
T öbbé ne legyen senkinek panasza

K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen az igaz barátok tábora
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

2007. december 22., szombat

Advent 4. vasárnapja


Rating:★★★★★
Category:Other

Tóth Sándor: Ádvent gyertyája

A lomb ami levélként búcsút intett,
nem hagyott mást üres tereknél
Mulandó jelek arcokba mélyednek
kőrácsos magányú idő-bereknél
Hajításnyira vezet csak a szó
utak térségén amíg kiált
Egy-egy ismeretlen, eltévedt
vándor, ki mindig elindul
s nem lelhet hazát

Otthonok, otthon. Meglódult
bércek a helyüket siratják
Szél hasogatja - vesztett keresésben,
s a folyó mélye is feladja magát
Csupa-rács-feledés. Belül izzó
sóhaj. Remete-hajlék hol
lenne tovább? Felhőkre csügged
a névtelen tekintet, keresve
odafönt egyetlen igazát
Ezer sugara erdei évnek,
szelídség, dac, madarak álma
súgja az érkezést aranyágon
ülve, míg lassan feltárul
a messzeség tája

Akkor ott fehéren gyertya lángja lobban
Ki gyújtotta meg e sötét világnak?
Megállnak percek - hangok simogatnak
Könnyező fák alatt terád is várnak


Ádám és Éva óta várja az ember a megváltást

1. vasárnap: A hit szimbóluma az ekkor gyújtott lila színû gyertya, és mint ilyen Ádámé és Éváé, akiknek elsôként ígérte meg Isten a megváltást.
2. vasárnap: A remény napja és emlékezés arra, hogy a zsidó népnek az Úr megígérte: közülük származik a Messiás. Újabb lila színû gyertyát gyújtanak ekkor.
3. vasárnap: A szeretet jelképe az advent 3. vasárnapján gyújtott utolsó lila gyertya. Keresztelô Szent János neve kapcsolódik még a naphoz, aki Jézus eljövetelét hirdette, és készítette az utat az emberek szívéhez.
Karácsony: Az öröm, Jézus és Szûz Mária ünnepe, ekkor gyújtják meg az adventi koszorú utolsó, rózsaszínû gyertyáját.

Boldog Karácsonyi Ünnepeket !

ÁLDOTT  KARÁCSONYI  ÜNNEPEKET  KÍVÁNOK MINDEN 
KEDVES BARÁTOMNAK, és OLVASÓMNAK!
szeretettel: Kinszi


Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek
Isten hírvívői
könnyezve dalolnak
Békességet,boldogságot
Földi vándoroknak
(Juhász Gyula)
Legyen békesség és szeretet az egész Világon, 
hisz értünk született a Megváltó!

2007. december 21., péntek

Nagykarácsony éjszakáján...

Rating:★★★★★
Category:OtherNagykarácsony éjszakáján,
Jézus születése napján,
ma örvendjünk, ma vigadjunk,
ma született kis Jézusunk.
Jézus ágyán nincsen paplan,
megfázik a kis ártatlan.
A szemei könnyedeznek,
a könnyei esedeznek.
Feljött már a hajnalcsillag,
keljenek fel, kik alusznak!
Vidám szellők lengedeznek,
az angyalok énekelnek."Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az Ő csillagát napkeleten és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki..."
(Máté, 2. 1-2)

2007. december 20., csütörtök

Szép karácsonyi idézetek...

Rating:★★★★★
Category:Other

Karácsony este van. Manók
és mókusok csöngetyűznek
ezüst dióval.
Te itt állsz álmaim között
díszítve aranyozott útravalóval.
(Ágh István)

Karácsony délután
lassan jön az alkony.
Kíváncsiság bujkál
minden gyermakarcon.
(Donászy Magda)


Te, szép zöld fenyő,
köszöntünk mi téged!
Hozz örömet mindnyájunknak
és boldog új évet!
(Petneki Jenő)


Cinke szeméről
foszlik az álom;
csenget a csengő:
itt a karácsony!
(Sarkady Sándor)


Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.
(Weöres Sándor)


Halld a csengő szép szavát,
Mily vidáman száll!
Fényes titkok ajtaját
Nyitja, nyitja már,

Tárul ajtó, tárul szív,
Zendül a szoba:
Tündökölve ott virít
A karácsonyfa!
(Elek István)


December az úton
szánkóval szalad,
karácsonyi kedvvel
kincset osztogat.
Piros ünnepet hoz,
fenyők illatát,
hóember a kertben
kicsípi magát!
(Fésüs Éva)


Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben.
(Csanádi Imre)


Karácsonykor
mindenki varázsol,
meglepetés
bújik ki a zsákból,
szekrényeknek
titkos rejtekéből,
édesapám
legmélyebb zsebéből.
(Fésüs Éva)


Csinglingi, szól a csengő,
gyertek, fiúk, lányok!
Föl van gyújtva, meg van rakva
A karácsonyfátok.
(Benedek Elek)

Csanádi Imre: Karácsony fájaCsanádi Imre: Karácsony fája

A karácsony akkor szép,
hogyha fehér hóba lép, -
nem is sárba, latyakba…
Ropog a hó alatta.

Hegyek hátán zöld fenyő,
kis madárnak pihenő, –
búcsúzik a madártól,
őzikétol elpártol.

Beszegődik, beáll csak
szép karácsony fájának,
derét-havát lerázza,
áll csillogva, szikrázva.

Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben.

Legyen Áldott Mindenki Karácsonya!!!

Rating:★★★★★
Category:Other


Ezt nézzétek meg! Nagyon szép, sétáljatok a Templomban.
A csillárral működik a mozgatás!
..katt ide
Church of Mary Magdalene - Jerusalem, Israel

Karácsonyi SMS-ek...


Távolság már nincsen, új idők járnak,
Huncut kis angyalkák sms-ben szállnak.
Szeretetet visznek, sok szép üzenetet,
Boldog Karácsonyt így kívánok nektek!Leszállt egy angyalka azt súgta nékem
Gondolj most azokra kik szeretnek téged.
Eszembe jutottál te és a családod
Ezúton kívánok Boldog Karácsonyt!Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot-,
ajándékot, szeretetet, s mindent, ami fontos Neked.
Békés, Boldog Szép Karácsonyt!Épp most küldtem egy angyalt, hogy vigyázzon Rád,
de visszajött és azt mondta, hogy nem tud,
mert az angyaloknak nem kell vigyázniuk egymásra!
Boldog ünnepet!Angyalok az égből szálljanak le hozzád,
boldogság és béke fátylát házadra borítsák!
Békés Boldog Ünnepet!Hópihe-szárnyon száll az idő, ünnepi díszben áll a fenyő.
Készül a beigli,a sokjó falat, itt a karácsony a kertek alatt!Szálljatok le betlehemi angyalok!
Zörgessetek ma este meg minden piciny ablakot,
s házikókba, palotákba egy örömet vigyetek:
Boldog Békés Ünnepeket!Ezt a napot vártad egész éven át, érezted az élet néha bánt.
Ha eljön az ünnep a könnyeket, felejtsd el!
Pár óra, hidd el a világ, ünnepel!
Boldog Karácsonyt!A Királyok méltósága, az angyalok tisztasága,
a pásztorok egyszerűsége, ragyogja be karácsonyodat,
és adjon erőt az újesztendőhöz!Évente egyszer, egy csodás téli éjjel,
bűvös, titkos, álmok suhannak a szélben!
Mindenki házába boldogság költözik.
Szívünk örömmel megtelik!
Boldog Karácsonyt!Kívánd, hogy amit ma éjjel gondoltál ugyanúgy igaz legyen holnap,
s holnapután.Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet .
Én pedig békés karácsonyt kívánok Neked!Kiskarácsony, nagykarácsony, angyal csókja rátok szálljon.
hozzon nektek minden jót, ne csak almát, mogyorót.
Boldogságot, békességet, szép jövőt,és melegsége,
Békés Karácsonyt kívánva neked!Mikor kigyúlnak a fények, pajkos koboldok zenélnek.
Huncut mosollyal egy rádkacsint és közben csillámport hint.
Így adja át az üzenetet: Kellemes Ünnepeket!Mikor éjjel két angyal a párnádra száll mindkettő jót akar,
mégis mást ajánl, azt súgja az egyik: mindig jó legyél
a másik csak rádkacsint, tedd amit szeretnél!
Békés boldog ünnepeket az egész családnak!A távoli hegytetőn csillag táncol a havon.
A szobában gyertya sejlik sötét alkonyon,
a kályhában parázs, mintha álom lenne,
karácsonyfát körülállják békességben, csendben.
Boldog Karácsonyt!Szép karácsony alkalmából nem kívánok egyebet,
csendes léptetek kísérje a szeretet, szívetekbe béke,
lelketekbe nyugalom, legyetek boldogok
ezen a szép Karácsonyon!Mindenkinek szívét járja át a szeretet,
ennél többet nem kívánhatok senkinek!Karácsonykor az angyalok mind a földre szállnak,
térjenek be hozzád, és maradjanak náladErdő szélén ezüstfenyő,havas ággal büszkélkedő,
őz és nyuszi körbejárja, tekintetük megcsodálja.
Képzeld el, hogy ott állok,
és Boldog Karácsonyt kívánok!